width="1" height="1" alt="" />

Skleníky

Lokalita: Havířov, Prostřední Suchá

Rozloha území: 36 ha

Charakteristika území

 • strategická lokalita v bezprostřední blízkostí centra města Havířova
 • území napojeno na městskou hromadnou dopravu
 • lokalitu lze rozčlenit do dvou celků:
 • prvním celkem jsou plochy občanského vybavení – komerčních zařízení
 • druhý celek tvoří území definované jako plochy smíšené obytné městské

Dopravní dostupnost

 • lokalita je dopravně napojena na ulici Dělnická a U Skleníků
 • vlakové nádraží města Havířov (3,6 km)
 • dálnice (23 km)
 • mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Ostravě – Mošnově (34 km)

Technická infrastruktura

 • splašková kanalizace DN 400
 • plynovodní STL a VTL vedení
 • vodovod DN 100
 • podzemní a nadzemní vedení VN
 • tepelné rozvody společnosti Veolia Energie

Zhruba polovina území je vymezena pro komerční využití (v obrázku B, C), další část pro smíšené obytné městské využití (D).

Lokalita je dopravně napojena na ulici Dělnická a u Skleníků.

 

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.