width="1" height="1" alt="" />

Karvinské moře

Významnou konkurenční výhodou Karvinska je jeho krajina, která se může stát základem pro jeho rekreační rozvoj. Mírně zvlněné kopce, blízkost pohoří Beskydy, množství jezer a nádrží i charakter historického města Karviná společně vytvářejí kontext, který je schopen (zejména bude‐li podpořen efektivním plánováním a propracovaným marketingem) přilákat širokou škálu zájmových skupin, jako např. lyžaře, hráče golfu, cyklisty, in‐line bruslaře, fanoušky jezdectví či windsurfingu, plavce, rybáře, turisty, nimrody i příznivce kempování.

Síť spojující krásy Karvinska

Mnohé, ne‐li všechny tyto aktivity, samozřejmě již v mikroregionu probíhají. Co však v této nabídce chybí, je síť, nebo jakýsi řetězec, který by tyto různé aktivity viditelně koncepčně propojil, a na němž může být postavena nová image Karvinska. Podél tohoto řetězce je třeba vytvořit řadu dobře definovaných lokalit nebo „událostí", kde se mohou vhodně realizovat některé (ale ne nutně všechny) specifické rekreační aktivity. U všech rekreačních destinací by neměly chybět aktivity zaměřené na děti – zkrátka na potřeby lidí všech věkových kategorií.

Místa pro vytvoření řady aktivit podél zmíněného řetězce lze ve stávající krajině Karvinska snadno najít. Jdeme‐li od západu k východu, lze uvést například DinoPark, louky a pastviny Obory Jindřiška, golfové hřiště OKD, řeku Olši v místech, kde slouží jako vstupní brána do centra města Karviné, park Fryštát, hlavní náměstí Karviné, lázně Darkov, Karvinské moře, Louky nad Olší, potok Stonava spojující Stonavu a Albrechtice, vodní nádrž Těrlicko a Jaškovskou krčmu, hlavní ulici Havířova a vodní nádrž Žermanice.

Ponořeni do golfu

Na Karvinsku si lze velmi dobře představit případný rozvoj tří golfových hřišť. Rozšíření stávajícího golfového areálu OKD z 9 na 18 jamek je jednoduchý koncepční krok. Vytvoření nového 18jamkového hřiště v rámci 150hektarové Obory Jindřiška poblíž Moravskoslezské průmyslové zóny je logickým druhým krokem. Po rekultivaci 100hektarového pozemku mohou následovat Louky nad Olší jako třetí a poslední krok. Tato tři golfová hřiště budou sloužit nejen rekreačním potřebám společností nově vstupujících do průmyslových zón, ale určitě přilákají i víkendové golfisty z dalších lokalit střední a východní Evropy.

Budoucí ráj pro cyklisty

Atraktivní by byla také síť cyklistických a bruslařských tras spojujících břehy řeky Olše s potokem Stonava, Těrlickem a Žermanicemi. Cyklisté by mohli začít na náměstí Karviné, pokračovat až na hlavní ulici Havířova a zastavit se v různých vesnických hospodách podél cesty. Celkový zážitek může být obdobný, jako dnes nabízí Třeboňsko v jižních Čechách.

V centru tohoto řetězce rekreačních aktivit leží Karvinské moře, které je dostatečně velké, aby nabídlo příjemnou rekreaci a odpočinek plavcům, příznivcům jachtingu a windsurfingu i rybářům. Jeho slibná budoucnost může velkou měrou přispět k postupné přeměně Karvinska z průmyslové důlní aglomerace na pulzující rekreační destinaci.

Katalyzátor rozvoje rekreačních aktivit

Vytvoření sítě spojující uvedené rekreační příležitosti do jediného marketingového konceptu by mělo začít vytvořením sdružení všech zúčastněných stran, které by byly schopné uskutečnit změnu v každém příslušném místě a které jsou ochotny pracovat na ekonomickém oživení mikroregionu jako celku. Toto uskupení by bylo zodpovědné za nalezení souladu mezi různými plánovacími koncepcemi a mělo by realizovat koordinované marketingové programy pro každou událost podél řetězce. Z tohoto základu může organicky vyrůst nový charakter mikroregionu. Je však třeba mít viditelný katalyzátor, který by tento růst nastartoval. Je to právě Karvinské moře, které se může stát katalyzátorem rozvoje rekreace na Karvinsku.

Karvinské moře

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.