width="1" height="1" alt="" />

Hradní

Území o rozloze 1,2 ha se nachází v těsné blízkosti Slezskoostravského hradu.

Výhodou území je blízkost centra města, dostatek zeleně a dobrá dopravní dostupnost. Lokalita je vhodná pro bydlení, pozemky lze rozdělit na menší plochy.

V územním plánu je území vymezeno jako plocha pro individuální bydlení a zeleň.

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.