width="1" height="1" alt="" />

Skupina Asental zefektivnila svoji strukturu

31.12.2015

Ostrava, 31. prosince 2015 – Realitní skupina Asental Group od nového roku přechází na efektivnější provozní strukturu. Všichni zaměstnanci skupiny přejdou pod nově založenou společnost Asental Services, která bude poskytovat sdílené služby všem firmám ve skupině. Pro dva specifické realitní projekty vzniknou nové společnosti Asental Zenith a Asental Business Center. Některé nečinné firmy naopak zaniknou.

Asental Services s.r.o. se zaměří zejména na správu nemovitostí a nebytových prostor, na strategické, řídící a organizační služby, přípravu rozvojových projektů a jejich řízení a na vedení účetnictví. Poskytováním služeb všem částem skupiny z jednoho místa se odstraní duplicity a efektivněji se využije kapacita i dovednosti více než padesátky zaměstnanců.

Pod společnost Asental Business budou i nadále spadat komerční nemovitosti a souvsisející pronájem kancelářských prostor. Právní formou rozdělení odštěpením z ní však budou vyjmuty dvě nové společnosti – Asental Zenith s.r.o. pro realitní projekt Zenith a Asental Business Center s.r.o. pro komplex budov v centru Ostravy ABC.

Společnosti Asental Land se změny ve struktuře nijak významně nedotknou (s výjimkou převodu zaměstnanců na Asental Services) a bude i nadále spravovat pozemky určené k budoucímu rozvoji.

Skupina Asental rovněž k 1. lednu 2016 zahájí likvidaci společností Asental Fund a Dukla Industrial Park. Tyto společnosti jsou po delší dobu nečinné, nemají majetek ani obchodní vztahy a jejich zrušením dojde k úspoře nákladů.

Pro více informací kontaktujte:

Tomáš Neščák
Stance Communications, s.r.o.
Prokešovo náměstí 5/634, Ostrava
Tel.: +420 596 110 264, +420 737 022 429
E-mail: tomas.nescak@stance.cz

 

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.