width="1" height="1" alt="" />

Smart Park Karviná

Smart Park Karviná o ploše 92 ha je na zbourané části města Karviné.  Využitelná plocha brownfieldu pro budoucí investice dosahuje přibližně 65 ha. Další část ploch bude sloužit pro ekologická kompenzační opatření. Celková kapacita 430 000 m2 pro budoucí průmyslovou výstavbu dává tušit, že počet pracovních míst může dosáhnout 2 000.

Lokalita: Karviná, městská část Karviná-Doly

Rozloha území: 92 ha, využitelná plocha pro budoucí investice 65 ha

Charakteristika území:

  • strategické rozvojové území, jehož realizace byla v roce 2013 schválena českou vládou
  • na jeho přípravě pro budoucí využití spolupracuje Asental Land s Moravskoslezským krajem
  • území je lemováno silnicí I/59 a silnicí II/474
  • plocha je určena pro zpracovatelský průmysl
  Barbora

Dopravní dostupnost:

  • výborné dopravní napojení - komunikace I/59, II/474
  • v blízkosti železniční koridor (4 km)
  • dálnice D1 (16 km)
  • mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově (36 km)

 Technická infrastruktura:

Probíhá projektová příprava zabezpečení území technickou infrastrukturou a jeho dopravního napojení v dostatečných kapacitách (vodovod, dešťová a splašková kanalizace, zásobování elektrickou energií, slaboproudé rozvody, plynovod, teplovod, areálové komunikace)

Možnost řešení přechodných i dlouhodobých administrativních a skladových potřeb investorů v rámci nemovitostního portfolia Asental Group.

 

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.