width="1" height="1" alt="" />

SkyPaper: Mölnlycke investuje v zóně v Havířově 1,6 miliardy korun

28.1.2015

Společnost Mölnlycke Health Care, přední světový výrobce chirurgických prostředků, přichází do rozvojové zóny Dukla Industrial Park v Havířově - Dolní Suché s investicí okolo 1,6 miliardy Kč. Vstup společnosti do zóny schválilo havířovské zastupitelstvo, které na rozvoji spolupracuje se spoluvlastníkem pozemků Asental Land. Mölnlycke je prvním velkým investorem, probíhají jednání s dalšími potenciálními investory, informuje Asental.

Mölnlycke od roku 2002 již působí v karvinské průmyslové zóně Nové Pole a v regionu hodlá expandovat. Na Dukle se chystá postavit novou továrnu, která je rozšířením již existujícího závodu v Karviné a má zahájit provoz v roce 2017. Během prvních tří let poskytne práci 200 - 300 zaměstnancům. Pracovní příležitosti poskytne lidem s nižším a středním vzděláním pro výrobní procesy i zájemcům o práci s vysokoškolským vzděláním na manažerských pozicích. Vstup významné švédské firmy s celosvětovou působností je dalším krokem k pokračující transformaci celého Moravskoslezského regionu.

„Nejdůležitějším kritériem výběru našeho potenciálního nového působiště byla blízkost Karviné. Dalšími aspekty, které jsme přirozeně museli vzít v úvahu, byla logistika, finance a lidské zdroje. V celkovém souhrnu proto byly pro nás Havířov a rozvojové území Dukla tou nejatraktivnější volbou,“ říká generální ředitel Mölnlycke v Karviné Emmanuel Chilaud. „Realizace záměru Mölnlycke přinese pro město nejen tolik potřebná pracovní místa, ale bude mít i navazující efekty, jako využití volných bytů pro jejich zaměstnance, zvýšení kupní síly místních obyvatel a tím i podporu podnikání v oblasti obchodu, služeb či kultury. V neposlední řadě to může být impulsem pro další potenciální zájemce, kteří budou chtít umístit podnikatelské aktivity v areálu bývalého Dolu Dukla,“ míní náměstek primátora Havířova Eduard Heczko.

Území, na němž má nová továrna Mölnlycke na celkové zastavěné ploše téměř 70 000 m2 vzniknout, je součástí rozvojové zóny 2 km od centra Havířova. Původně hlubinný uhelný důl byl v roce 2007 uzavřen a veškeré stavby související s důlní činností byly odstraněny. Pozemky o ploše 30 hektarů spoluvlastní město se společností Asental Land. Kapacita brownfieldu je okolo 135 000 m2 pro lehký průmysl, komerční aktivity, administrativu a případně i volnočasové aktivity. Urbanistickým záměrem je propojit nové průmyslové využití území s funkcí pro aktivní odpočinek v návaznosti na postupně rekultivované lesoparky v okolí Havířova a širší aglomeraci. Celé rozvojové území, jehož technická infrastruktura a dopravní napojení byly dokončeny na jaře 2014, má potenciál k vytvoření až 1200 pracovních míst.

Území Dukla je součástí konceptu Moravskoslezské rozvojové zóny, která může přispět k další transformaci regionu. Skupina Asental Group vlastní nejen pozemky na Dukle, ale i další dvě rozvojová území František a Nad Barborou s potenciálem ke vzniku tisíců nových pracovních míst. Brownfieldy leží v centru geografického trojúhelníku, vytyčeného městy Ostrava, Karviná a Havířov, František, Dukla a Nad Barborou jsou od sebe vzdálené pouze několik minut jízdy. Spojuje je čtyřproudová síť rychlostních silnic, která se napojuje na dálnice D47 a D56. Území postižená v minulosti těžební činností lze úspěšně revitalizovat. Příkladem pro Asental Group a budoucí rozvoj brownfieldů jsou obdobná území v Evropě, která již v minulosti prošla obdobnou proměnou, například německé Porúří, Glasgow či Cardiff.

zdroj

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.